INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO PROJEKTOWANIA PRZESTRZENI LOGISTYCZNYCH: ELASTYCZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ W CENTRUM STRATEGII LEMONTREE

21 days ago

Rozmawiając o trendach w branży przestrzeni logistycznych, warto zatrzymać się na chwilę przy temacie projektowania tego typu obiektów. Działania podjęte na etapie nakreślania wizji i planowania inwestycji, pozwalają tak skomponować przestrzeń, aby wspierała ona optymalizację operacji logistycznych i była dobrym miejscem dla rozwoju biznesu najemców z różnych branż.

W LemonTree wychodzimy z założenia, że każdy biznes i każda potrzeba, z którą przychodzi do nas klient, jest specyficzna i unikalna. Aby rozwijać się na dzisiejszym rynku nie wystarczy już wybudować kolejnego prostokąta o powierzchni 100 tysięcy mkw. i nie powinno nikogo dziwić, że realizowanie standardowych rozwiązań nie wchodzi w nasz koncept i filozofię biznesu.

Koncept szyty na miarę

Obiekty magazynowe muszą być wszechstronne i elastyczne, aby sprostać wymaganiom różnych typów działalności. Te cechy znacząco wpływają na decyzję klienta o wyborze miejsca dla swojego biznesu. Oczywiście, istnieje bezkompromisowe, ale i droższe rozwiązanie, jakim jest obiekt BTS (Build-To-Suit), czyli budynek szyty na miarę, zaprojektowany i dostosowany w pełnej zgodności z oczekiwaniami klienta. To jednak potrafi zrobić każdy. Sztuką jest stworzyć magazyn, który jednocześnie zapewni elastyczność i zapewni możliwość adaptacji do zmieniających się potrzeb najemców, bez konieczności diametralnej przebudowy.

shutterstock_1714734415Wielofunkcyjność i modułowość to kluczowe cechy nowoczesnych obiektów magazynowych. Odpowiednie rozwiązania technologiczne i architektoniczne mogą sprawić, że obiekt będzie łatwo adaptowalny do różnych zastosowań, od składowania po lekką produkcję.

Bliskość głównych arterii komunikacyjnych, dostępność infrastruktury oraz możliwość ekspansji w przyszłości to istotne czynniki, które przyciągają klientów. Nowoczesne obiekty magazynowe często oferują również dodatkowe udogodnienia, takie jak zaawansowane systemy zabezpieczeń, ekologiczne rozwiązania np. panele fotowoltaiczne, systemy odzyskiwania wody deszczowej czy stacje ładowania aut elektrycznych, a także udogodnienia dla pracowników, takie jak strefy wypoczynkowe, boiska, wiaty rowerowe i dostęp do transportu publicznego.

Naszym celem jest projektowanie obiektów, w których niemal każdy potencjalny najemca będzie widział miejsce dogodne dla rozwoju swojego biznesu. W efekcie, najlepsze obiekty magazynowe to te, które łączą w sobie elastyczność, wielofunkcyjność i strategiczną lokalizację, oferując przy tym rozwiązania dostosowane do przyszłych potrzeb biznesowych swoich użytkowników. LT_BOOSTER_K02_4_smallPrzykładem takiego projektu jest aktualnie realizowana inwestycja BOOSTER ZABRZE, która potwierdza, że nasze założenia trafiają w potrzeby klientów. We wspomnianej inwestycji w jednym z budynków ulokowane zostanie wyspecjalizowane centrum dystrybucyjne z zaprojektowaną strefą cross-dockową, a także magazynem suchym i chłodniczym realizowanym zgodnie z założeniami naszego klienta. Nie zawsze jednak znamy potrzeby naszych klientów przed wbiciem przysłowiowej łopaty, dlatego projektujemy nasze inwestycje, aby były maksymalnie uniwersalne i elastyczne. Z tego powodu w obiekcie FRESH WARSAW zdecydowaliśmy się zaprojektować budynki o różnych głębokościach, płytszy z ponadprzeciętną ilością bram dokowych, z myślą o mniejszych, wyspecjalizowanych jednostkach i logistyce ostatniej mili oraz głębszy, pozwalający na realizację dłuższych rzędów regałowych przy zachowaniu tak samo komfortowej strefy buforowej i kompletacji, dla klientów oczekujących większej liczby miejsc paletowych. Takie budynki stanowią odpowiednią bazą do dalszej pracy z najemcami przy wdrażaniu niezbędnych z punktu widzenia klienta adaptacji i modyfikacji.

Fresh Warsaw_wiz_1

Ważna rola ciągłej obserwacji

Obserwacja rynku jest nieodzownym elementem zarządzania strategicznego, który dostarcza cennych informacji potrzebnych do efektywnego planowania, podejmowania decyzji oraz reagowania na dynamicznie zmieniające się otoczenie. Identyfikujemy najnowsze trendy oraz zmiany technologiczne, analizujemy działania konkurencji oraz innych podmiotów z naszej branży, działających na rynkach krajowych jak i zagranicznych.

Loop Mysłowice_wizualizacja2_smallJednak LemonTree to zespół ekspertów, który nie tylko chce realizować dobre praktyki w swojej branży, ale także je kreować. Dlatego odkrywamy nowe możliwości i wprowadzamy innowacje do naszych produktów, ale przede wszystkim staramy się zrozumieć potrzeby i zachowania klientów, aby dostosować nasze produkty do stale rosnących oczekiwań, przykładając przy tym wszystkim należytą uwagę do zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska.

W tym kontekście można zwrócić uwagę na naszą inwestycję LOOP MYSŁOWICE w której ze względu na specyfikę regionu i wysokie zapotrzebowanie firm produkcyjnych, już na etapie projektowym zdecydowaliśmy się na realizację dachu zapewniającego 12,5 % doświetlenia światłem naturalnym, aby zapewnić w obiekcie odpowiednie warunki dla pracy stałej, bez konieczności ingerowania i modyfikacji na etapie budowy lub po jej zakończeniu. Przekłada się to na realne oszczędności dla naszych kontrahentów zarówno pod względem czasu jak i kosztów.

Biurowe zaplecze

Opracowanie koncepcji projektu magazynowego wymaga holistycznego podejścia, uwzględniającego nie tylko bryłę budynku, ale również jego otoczenie i infrastrukturę włączając elementy takie jak układ komunikacyjny, strefy załadunku i rozładunku oraz miejsca postojowe które są niezbędne dla efektywnego funkcjonowania parku magazynowego.

_MG_1104Nie możemy jednak zapomnieć o innym kluczowym elemencie stanowiącym integralną część magazynu jakim jest przestrzeń biurowo-socjalna. Pełni ona ważną rolę w administracji, zarządzaniu oraz koordynowaniu operacji logistycznych. Dlatego też, opracowanie rysunku koncepcyjnego musi uwzględniać odpowiednio zaplanowaną przestrzeń biurową, uwzględniającą potrzeby personelu.

Standardem na rynku dla typowej logistyki, szczególnie tej zlokalizowanej poza miastem przy węzłach komunikacyjnych i trasach szybkiego ruchu, jest przeznaczenie około 5% całkowitej powierzchni budynku na cele biurowo-socjalne. Natomiast w tkance miejskiej spotykamy się ze współczynnikami znacząco przewyższającymi te wartości i dochodzimy do poziomów przekraczających nawet 25%. W takich lokalizacjach firmy często decydują się na ulokowanie swojej głównej siedziby.

W LemonTree przykładamy szczególną uwagę do tego typu powierzchni. Projektujemy i realizujemy je w najwyższym standardzie – nieodbiegającym od stosowanego w typowych budynkach biurowych klasy A. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz stawiając na efektywność i zrównoważony rozwój, poza energooszczędnym oświetleniem LED oraz dobrą izolacją termiczną stosujemy centrale wentylacyjne i bardziej energooszczędne niż tradycyjne systemy HVAC, systemy VRF, zapewniające jednocześnie efektywniejszą kontrolę temperatury w poszczególnych pomieszczeniach.

Projektowane przez nas przestrzenie biurowe zlokalizowane są w zewnętrznych wypustkach. Dzięki takiemu rozwiązaniu przestrzenie te są dobrze wyeksponowane, a szklane fasady zapewniają zwiększony dostęp do światła naturalnego. Przyczynia się to do większej elastyczności przy rozmieszczaniu pomieszczeń biurowych ze stałymi miejscami pracy oraz pozytywnie wpływa na komfort ich użytkowników. Co więcej takie powierzchnie nie są ograniczone do jednej czy dwóch kondygnacji. W naszej inwestycji FRESH WARSAW nad drugą kondygnacją biura wykonaliśmy zielony dach, który tworzy dogodną przestrzeń rekreacyjną dla pracowników. Natomiast BOOSTER ZABRZE będzie posiadał aż cztery kondygnacje z czego najwyższa wyniesiona ponad budynek magazynowy będzie posiadała szklaną fasadę ze wszystkich czterech stron budynku. Oczywiście dla zwiększenia komfortu, budynek wyposażony będzie także w windę.

Kluczowe bezpieczeństwo

Bardzo istotną kwestią, do której w LemonTree przykładamy ogromną wagę jest edukacja i zwiększanie świadomości naszych klientów. Bezpieczeństwo pożarowe budynku i osób w nim przebywających jest dla nas najważniejsze. Nowoczesne obiekty, które dostarczamy na rynek, wykonane są zgodnie z międzynarodową normą NFPA i posiadają najwyższą klasę odporności ogniowej powyżej 4 000 MJ/m2. Jednak wiele osób nie do końca wie co to oznacza w praktyce. Oczywiście pozwala to na składowanie w nich praktycznie dowolnego rodzaju towaru jednak należy przy tym pamiętać o zachowaniu odpowiednich 15 centymetrowych przestrzeni dymowych między tyłami palet, składowanych w dwurzędowych regałach wysokiego składowania. Niektóre typy asortymentu takie jak tłuszcze lub alkohol mogą byś składowane na regałach pod warunkiem wykonania dodatkowej międzyregałowej instalacji tryskaczowej. Strefy aerozoli na przykład musza być wydzielone siatką do pełnej wysokości, a stanowiska ładowania kwasowych baterii wykorzystywanych w wózkach widłowych wyposaża się w odciągi wentylacyjne z detekcją wodoru oraz oczomyjkę. To tylko niektóre przykłady składowania specjalistycznego. Asortyment oraz sposób jego składowania może być inny dla każdego klienta i każdorazowo poddajemy go wielopłaszczyznowej analizie, aby mieć 100% pewność, że jego składowanie będzie się odbywało w sposób bezpieczny.

 

LemonTree pozostaje na czele innowacji, projektując przestrzenie magazynowe, które nie tylko spełniają obecne potrzeby, ale także pozostaną elastyczne w okresie eksploatacji, aby sprostać przyszłym wyzwaniom biznesowym. Nasze zaangażowanie w projektowanie optymalnych rozwiązań logistycznych ma na celu nie tylko zaspokojenie potrzeb klientów, ale także inspirację dla całej branży.