Dynamiczny wzrost gospodarczy uwypuklił rosnącą nierówność, konflikty i niepewność. Ekosystemy są degradowane, naturalne zasoby Ziemi są wyczerpywane, a poziomy gazów cieplarnianych nadal rosną – wszystko to szkodzi ludziom i środowisku. Obserwuje się także zauważalny wpływ na warunki ekonomiczne.

Świadomość tego stanu rzeczy motywuje zespół LemonTree do podejmowania bezpośrednich działań. Rozpoczęliśmy od stworzenia strategii zrównoważonego rozwoju i konsekwentnie ją wdrażamy.

Nasze filary strategii zrównoważonego rozwoju

 

 1. Tak, możemy być transparentni
  Dążymy do pełnej przejrzystości naszych działań.
 2. Tak, możemy inspirować
  Chcąc dokonać zmiany, uczymy się, aby inspirować innych i siebie nawzajem. 
 3. Tak, możemy mieć świeże pomysły
  Innowacje są podstawą rozwoju i zrównoważonej przyszłości biznesu.
 4. Tak, możemy szanować naturę
  Minimalizujemy negatywny wpływ na środowisko.
litera S
Group 4315

Certyfikacje

Kontynuujemy certyfikowanie naszych budynków jako jeden z dowodów zrównoważonych działań na rzecz ludzi i planety.

Partnerstwa

Razem możemy więcej - zawsze będziemy szukać partnerstw, aby połączyć nasze wysiłki w osiągnięciu realnych rezultatów zmieniających świat na lepsze. 

Group 4318
Group 4319-1

Współpraca i wsparcie

Współpraca z UN Global Compact pomaga nam podejmować działania w zakresie zmian klimatycznych poprzez udział w programie Climate Positive. Program ten opiera się na inicjatywach, szczególnie w dziedzinie eliminacji emisji CO2, ochrony bioróżnorodności, zapewnienia wysokiej jakości życia ludzi oraz redukcji zanieczyszczenia wody i powietrza.